Ένα ευχαριστώ στην εταιρεία Ecocraft για τη συνδρομή της

Ένα ευχαριστώ στην εταιρεία Ecocraft για τη συνδρομή της Ένα ευχαριστώ στην εταιρεία Ecocraft για τη συνδρομή της Ένα ευχαριστώ στην εταιρεία Ecocraft για τη συνδρομή της Ένα ευχαριστώ στην εταιρεία Ecocraft για τη συνδρομή της Ένα ευχαριστώ στην εταιρεία Ecocraft για τη συνδρομή της

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία ECOCRAFT που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και συνέδραμε το έργο μας με πεντακόσια (500) τεμάχια ταψιά αλουμινίου Γιγας R31L  με τα καπάκια τους, υλικά ιδιαίτερα χρήσιμα για τους εθελοντές στα πεδία δράσης που απαιτείται στρατοπέδευση.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης οι ομάδες διάσωσης οφείλουν να είναι κατάλληλα εξοπλισμένες και να λειτουργούν αυτόνομα, ώστε να μην εξαρτώνται άμεσα από τη βοήθεια των τοπικών παραγόντων, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την παροχή βοήθειας προς τους πολίτες.

Αρωγοί στην προσπάθεια μας αυτή βρίσκονται τα τελευταία χρόνια εταιρείες και ιδιώτες που αναγνωρίζουν την ανιδιοτελή προσπάθεια όλων των εθελοντών για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη.

Ιστοσελίδα: https://ecocraft.gr/