Η εταιρεία IDEAL PRESS στο πλευρό των εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.

Η εταιρεία IDEAL PRESS στο πλευρό των εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Η εταιρεία IDEAL PRESS στο πλευρό των εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Η εταιρεία IDEAL PRESS στο πλευρό των εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Η εταιρεία IDEAL PRESS στο πλευρό των εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Η εταιρεία IDEAL PRESS στο πλευρό των εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.

Η εταιρεία IDEAL PRESS  κάνει την προσφορά πράξη με την προσφορά προστατευτικών γυαλιών στους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.

Οι εθελοντές επιβάλεται να φορούν προστατευτικά γυαλιά κυρίως όταν χρησιμοποιούν διατρητικά και κοπτικά μηχανήματα προς αποφυγή τραυματισμού από τεμάχια σκυροδέματος, που ενδέχεται να εκσφενδονιστούν, ή από σπίθες εξαιτίας της κοπής οπλισμού.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια μιας επιχείρησης πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, τόσο σε ατομικό επίπεδο (κράνη, γάντια, γυαλιά κ.λ,π,), όσο και σε ομαδικό (υποστυλώσεις χώρων, προστασία του ενός από τον άλλο κ.λ.π.).

Χρυσός κανόνας του κεφαλαίου «διάσωση» και κύριο μέλημα είναι η ασφαλής ολοκλήρωση της επιχείρησης, χωρίς τραυματισμούς των Διασωστών.

Ιστοσελίδα: https://idealpress.gr/