Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα iconnect για την πολύτιμη συνδρομή του.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα iconnect για την πολύτιμη συνδρομή του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα iconnect για την πολύτιμη συνδρομή του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα iconnect για την πολύτιμη συνδρομή του. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα iconnect για την πολύτιμη συνδρομή του.

Το κατάστημα iconnect ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας και συνέδραμε το έργο μας με βάσεις tablet για τα επιχειρησιακά μας οχήματα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στo  iconnect καθώς αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες επιλέγει να μας στηρίξει αποδεικνύοντας ένα πρότυπο μεγαλοψυχίας προς τον συνάνθρωπο.

Ιστοσελίδα: https://iconnectstore.gr/