Ανθρωπιστική Βοήθεια - ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης

Ανθρωπιστική Βοήθεια - ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Ανθρωπιστική Βοήθεια - ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Ανθρωπιστική Βοήθεια - ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Ανθρωπιστική Βοήθεια - ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Ανθρωπιστική Βοήθεια - ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης

Μετά από πρωτοβουλία του συλλόγου Kirchheim/N και με στήριξη του συλλόγου Greeks help Greeks, ομογενών Ελλήνων από Γερμανία, η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης παρέλαβε ανθρωπιστική βοήθεια αποτελούμενη από κλινοσκέπασματα και είδη ένδυσης, για την διανομή σε αστέγους και ανθρώπους σε ιδρύματα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το τμήμα Κοινωνικής Συνοχής που προΐσταται ο κ. Αηδονόπουλος. Η διανομή έγινε το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου απο μέλη της ομάδας.