Υγειονομική Κάλυψη Συναυλίας Πυξ-Λαξ

Υγειονομική Κάλυψη Συναυλίας Πυξ-Λαξ Υγειονομική Κάλυψη Συναυλίας Πυξ-Λαξ Υγειονομική Κάλυψη Συναυλίας Πυξ-Λαξ

Την υγειονομική Κάλυψη της Συναυλίας Πυξ-Λαξ ανέλαβε η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου.