Συμμετοχή ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Δήμου Χανίων σε Ερευνα

Συμμετοχή ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Δήμου Χανίων σε Ερευνα Συμμετοχή ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Δήμου Χανίων σε Ερευνα Συμμετοχή ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Δήμου Χανίων σε Ερευνα Συμμετοχή ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Δήμου Χανίων σε Ερευνα Συμμετοχή ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Δήμου Χανίων σε Ερευνα

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Χανίων έπειτα απο εντολή της Γ.Γ.Π.Π συμμετείχε στης έρευνες για την εύρεση της Αμερικανίδας βιολόγου που είχε εξαφανιστεί απο την ευρήτερη περιοχή των Χανίων.