Αγιασμός νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Θεσσαλονίκης

Αγιασμός νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Θεσσαλονίκης Αγιασμός νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Θεσσαλονίκης Αγιασμός νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Θεσσαλονίκης Αγιασμός νέας εκπαιδευτικής χρονιάς στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Θεσσαλονίκης

Παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων και φίλων τελέστηκε την Δευτέρα 30/9/2019 στο χώρο της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης ο Αγιασμός για την νέα εκπαιδευτική χρονία.