Εθελοντική Αιμοδοσία ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων

Την Δευτέρα 2-12-2019 στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων πραγματοποιείται η εθελοντική αιμοδοσία της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α Χανίων.