Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου σε άσκηση εκκένωσης σχολείου

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου σε άσκηση εκκένωσης σχολείου Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου σε άσκηση εκκένωσης σχολείου Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου σε άσκηση εκκένωσης σχολείου Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου σε άσκηση εκκένωσης σχολείου

Στο 18ο Δημοτικό σχολείο Βόλου βρέθηκε η  ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βόλου, με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου σε θέματα σεισμών και εκκένωσης του σχολείου.