Εκπαιδευτική άσκηση έρευνας και διάσωσης από τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων.

Εκπαιδευτική άσκηση έρευνας και διάσωσης από τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων. Εκπαιδευτική άσκηση έρευνας και διάσωσης από τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων. Εκπαιδευτική άσκηση έρευνας και διάσωσης από τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων. Εκπαιδευτική άσκηση έρευνας και διάσωσης από τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων. Εκπαιδευτική άσκηση έρευνας και διάσωσης από τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων.

Εκπαιδευτική άσκηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε από τους εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων.

Οι εθελοντές δεν επαναπαύονται. Γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει