Ένα ακόμη εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά.

Ένα ακόμη εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά. Ένα ακόμη εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά. Ένα ακόμη εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά. Ένα ακόμη εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά. Ένα ακόμη εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά.

Ένα ακόμη εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Παύλου Μελά.

Το Σάββατο 25/9/2021 τα μέλη του Τμήματος Ορεινής Διάσωσης πραγματοποίησαν ανάβαση στον Όλυμπο και την Κυριακή 26/9/2021 εκπαίδευση του υγρού στοιχείου στην Χαλκιδική.

Οι εθελοντές δεν επαναπαύονται. Γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει