Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Desikos για την ευγενική προσφορά της

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Desikos για την ευγενική προσφορά της Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Desikos για την ευγενική προσφορά της Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Desikos για την ευγενική προσφορά της

Η εταιρεία Desikos ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και προσέφερε για την ΕΠΟΜΕΑ ηλεκτρολογικό υλικό πολύτιμο για τις δράσεις μας.

Η εταιρεία Desikos έχοντας μια μακρά πορεία στο χώρο, εξυπηρετεί τους πελάτες της επαγγελματίες και ιδιώτες παρέχοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισμού. O μεγάλος αριθμός επιτυχημένων έργων ανάθεσης, σε µία ευρεία κλίμακα πελατών, τους παρέχει συσσωρεμένη γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Προσαρμόζονται στις συνεχής μεταβολές της αγοράς, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις & τεχνολογικές καινοτομίες του κλάδου. Προσφέρουν ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις στο σύγχρονο επαγγελματία, επιχείρηση, οργανισμό & ιδιώτη. Αξιοπιστία, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, οι αρχές που διέπουν τις συνεργασίες τους. Διαθέτουν γκάμα κορυφαίων προϊόντων, με γνώμονα την αρχή αντιστοίχισης κόστους – ποιότητας (value for money). Διατηρούν μακροχρόνιες συνεργασίες με αναγνωρισμένες πολυεθνικές εταιρείες & Ελληνικές βιομηχανίες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://desikos.gr/