Διάθεση υγειονομικού υλικού για τα φαρμακεία μας από το κατάστημα Lamp Shop.

Διάθεση υγειονομικού υλικού για τα φαρμακεία μας από το κατάστημα Lamp Shop. Διάθεση υγειονομικού υλικού για τα φαρμακεία μας από το κατάστημα Lamp Shop. Διάθεση υγειονομικού υλικού για τα φαρμακεία μας από το κατάστημα Lamp Shop. Διάθεση υγειονομικού υλικού για τα φαρμακεία μας από το κατάστημα Lamp Shop. Διάθεση υγειονομικού υλικού για τα φαρμακεία μας από το κατάστημα Lamp Shop.

Η υποστήριξη σε εξοπλισμό έρχεται στην ομάδα μας μέσα από πρωτοβουλίες εταιριών που αναγνωρίζουν τον εθελοντισμό ως τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας. Το LAMP SHOP μέσα από την χορηγία του σε υγειονομικό υλικό μας κάνει να αισθανόμαστε περισσότερη σιγουριά για τις επιχειρήσεις μας σε όλη την Ελλάδα. Με πλήρη εξοπλισμένα φαρμακεία μπορούμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα όπου απαιτηθεί.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα lamp-shop.gr είναι η ηλεκτρονική εξέλιξη του φυσικού καταστήματος που δραστηροποιείται στην Αγία Παρασκευή από το 1998 στην εισαγωγή και διάθεση Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού και σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων Οικιακού Εξοπλισμού, Τεχνολογίας, Προσωπικής Φροντίδας, Παιχνιδιών και Εποχιακών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και πλοήγηση στα προϊόντα του μπορείτε να επισκεφτείτε την  ιστοσελίδα:  https://lamp-shop.gr