Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών

Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες.
Ένα λιθαράκι σ αυτό βάζουν οι εθελοντές...οι εθελοντές μας....όλοι εμείς!