Παρέλαση 28η Οκτωβρίου 2022-ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης

Παρέλαση 28η Οκτωβρίου 2022-ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Παρέλαση 28η Οκτωβρίου 2022-ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Παρέλαση 28η Οκτωβρίου 2022-ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Παρέλαση 28η Οκτωβρίου 2022-ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης Παρέλαση 28η Οκτωβρίου 2022-ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης

Παρέλαση 28η Οκτωβρίου 2022-ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης