Συνάντηση στη Μαδρίτη για το πρόγραμμα V.I.A.T.I.C.U.M.

Συνάντηση στη Μαδρίτη για το πρόγραμμα V.I.A.T.I.C.U.M. Συνάντηση στη Μαδρίτη για το πρόγραμμα V.I.A.T.I.C.U.M. Συνάντηση στη Μαδρίτη για το πρόγραμμα V.I.A.T.I.C.U.M. Συνάντηση στη Μαδρίτη για το πρόγραμμα V.I.A.T.I.C.U.M. Συνάντηση στη Μαδρίτη για το πρόγραμμα V.I.A.T.I.C.U.M.

Δύο  ημέρες συναντήσεων στη Μαδρίτη για το πρόγραμμα V.I.A.T.I.C.U.M.,  με την συμμετοχή 9 χωρών.

Οι ομάδες συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των τελευταίων λεπτομερειών, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία μιας νέας ιστοσελίδας και εφαρμογής.

Ο εποικοδομητικός διάλογος και η εργασία για το κοινό καλό, καταρρίπτει όλα τα φράγματα πολιτιστικών, πολιτισμικών και γλωσσικών φραγμών, θέτοντας τα θεμέλια στα οποία χτίστηκε ο Πανευρωπαϊκός οργανισμός EVOLSAR. 

Η ΕΠΟΜΕΑ Ελλάδος δίνει δυναμικό παρών στις συζητήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.