Ένας χρόνος διάσωσης ήρθε στο τέλος του...

Ένας χρόνος διάσωσης ήρθε στο τέλος του... Ένας χρόνος διάσωσης ήρθε στο τέλος του... Ένας χρόνος διάσωσης ήρθε στο τέλος του... Ένας χρόνος διάσωσης ήρθε στο τέλος του... Ένας χρόνος διάσωσης ήρθε στο τέλος του...

Αυτοθυσία, ανιδιοτέλεια, μάθηση. Λέξεις που χρωματίζουν το πορτρέτο που ζωγράφισε άλλος ένας χρόνος δράσεων, εκπαίδευσης και εθελοντισμού που πλησιάζει προς το τέλος του.

Η δράση των εθελοντών της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, αναγνωρίστηκε μέσα από την έναρξη νέων συνεργασιών, την ίδρυση νέων παρατημάτων και την προσφορά γνώσης μέσα από την συνεισφορά των εκπαιδευτών - εθελοντών για την ολοκλήρωση του εξειδικευμένου εγχειριδίου διάσωσης "Rescue Techniques for Emergency Response" .

Κάποτε η Sherry Anderson είπε:
"Οι εθελοντές δεν αμείβονται. Όχι επειδή είναι ευτελείς, αλλά επειδή είναι ανεκτίμητοι".

Και όμως... Κάθε εθελοντής θα φέρει μια και μοναδική αντίρρηση σε αυτό το απόφθεγμα...
Η αμοιβή δεν είναι υλική ... Ο κάθε εθελοντής αμείβεται από το χαμόγελο του κάθε συμπολίτη του
...από τα δάκρυα ευγνωμοσύνης τους...
...από τον ιδρώτα του αθλητή ,που μπορεί να
συνεχίσει να αθλείται παρά τον τραυματισμό του...
...από τη διάδοση του πολιτισμού και τη προστασία
της φυσικής κληρονομιάς μας...

Αυτά είναι τα ερείσματά μας για να συνεχίσουμε το έργο μας. Μια καινούρια χρονιά ανοίγεται μπροστά μας. Ένας νέος κύκλος εκπαίδευσης, εμπειριών, συγκινήσεων και φιλίας. Και η περιπέτεια συνεχίζεται...

Καλή διασωστική χρονιά!

#Eπίλεκτη_Ομάδα_Ειδικών_Αποστολών_Ελλάδος
#civil_protection
#rescue