Έναρξη παραρτήματος ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ηρακλείου

Έναρξη παραρτήματος ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ηρακλείου Έναρξη παραρτήματος ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ηρακλείου Έναρξη παραρτήματος ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ηρακλείου Έναρξη παραρτήματος ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ηρακλείου Έναρξη παραρτήματος ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ηρακλείου

Μετά από τη θετική έκβαση της πρώτης συνάντησης με τη Δημοτική Αρχή που πραγματοποιήθηκε στις 8/12/2017, και κατόπιν συνάντησης του τομεάρχη κου Λαχανά Κωνσταντίνου με τα ενδιαφερόμενα μέλη κυρήσσεται επισήμως η έναρξη του νέου τμήματος της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ηρακλείου. Ο Πρόεδρος της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ελλάδος κος Μιλτιάδης Μπενάκης και το Δ.Σ. καλωσόρισε τα νέα μέλη στην οικογένεια των Επιλέκτων,τα οποία διαμόρφωσαν το ως κάτωθι προσωρινό Δ.Σ. για  την έναρξη εργασιών και την ανάληψη ευθυνών: 

ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Ηρακλείου

Πρόεδρος : Βλατά Ειρήνη
Αντιπρόεδρος : Δρακουτός Ευάγγελος
Γραμματέας : Τριανταφυλλίδης Νικόλαος
Μέλος :Σαντίξη Ασπασία