ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Δασαρχείου Αταλάντης κι ένας νέος κύκλος προσφοράς στο περιβάλλον και στο δάσος ξεκίνησε, με καθαρισμό δασικών δρόμων, στην περιοχή Γουλεμίου για την πιο εύκολη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των πολιτών που επιθυμούν να, έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο πανέμορφο δάσος.