Υγειονομική Κάλυψη ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων

Υγειονομική Κάλυψη ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων Υγειονομική Κάλυψη ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων Υγειονομική Κάλυψη ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων

Το παρών έδωσε η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ανατολική Τάφρο, παρέχοντας υγειονομική κάλυψη.

Πλήθος κόσμου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας, παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις.