Εκπαιδευτικό διήμερο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτικό διήμερο για την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης

Εκπαιδευτικό διήμερο για νέα και παλαιά μέλη της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, στο Καταφύγιο Χορτιάτη (ΣΕΟ).
• Νυχτερινή πεζοπορία στον ορεινό όγκο του Χορτιάτη.
• Βασική διαχείριση αεραγωγού, Χρήση υπεργλωτιδικών αεραγωγών, Αερισμός με Ambu, Χορήγηση οξυγόνου, Αφαίρεση ξένου σώματος, από τον Μπαϊρακτάρη Γιώργο εκπαιδευτή της ομάδος στις Α' βοήθειες.
• Ακινητοποίηση σε φορείο τύπου sked με φορείο κενού και μεταφορά αυτού με αερογέφυρα. Κατάβαση rapel και εκπαίδευση σε περιπτώσεις κατάβασης σε γέφυρα.