Υγειονομικές καλύψεις ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων

Υγειονομικές καλύψεις ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων Υγειονομικές καλύψεις ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων Υγειονομικές καλύψεις ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων Υγειονομικές καλύψεις ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων

Με μεγάλο ενθουσιασμό συνεχίζουν τις υγειονομικές καλύψεις στις εκδηλώσεις που καλούνται οι εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων