ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς - Έκτακτη αναζήτηση ομάδας αλλοδαπών στο όρος Μπέλες

ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς - Έκτακτη αναζήτηση ομάδας αλλοδαπών στο όρος Μπέλες

Στις 30/12 και ώρα 23:45  η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Κιλκίς ενημερώθηκε απο το κέντρο επιχειρήσεων της Ε.Α. για την αναζήτηση ομάδας δεκαπέντε αλλοδαπών στο όρος Μπέλες. Μέλη της ομάδα μεταβήκαν στη κορυφογραμμή του όρους και υπο άσχημες καιρικές συνθήκες, σε συνεργασία με την Ε.Α., βρήκαν την ομάδα των αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων υπήρχαν δύο ανήλικα παιδιά. Η κατάβαση της ομάδας γίνεται από βατό αγροτικό δρόμο ενώ η μεταφορά των δύο ανηλίκων γίνεται απο όχημα της ομάδας.