Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων

Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων Πυρασφάλεια από την ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων

Οι εθελοντές της ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Χανίων τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας (13/07/22- 20/07/22) βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των Κεραμειανών, μετά απο οδηγίες της Π.Υ., με σκοπό την πυρασφάλεια. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης, πραγματοποιήθηκαν και πτήσεις με DRONE, για καλύτερα αποτελέσματα.